TRAVEL FRIEND


Visa & Translation Services

TRANSLATION SERVICES


รับบแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร

แปลเอกสารราชการสำคัญต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสดประเทศต่างๆ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองต่างๆ
แปลเอกสารสัญญาต่างๆ อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่นๆ
แปลเอกสารคู่มือการใช้งานทุกประเภท อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แปลจดหมายธุรกิจ จดหมายส่วนตัว จดหมายเพื่อไว้ติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ
แปลงานข่าว งานบทความ วิทยานิพนธ์ หรืออื่นๆ ตามความต้องการ
แปลงานกฎหมาย งานเคมี วิศวกรรม และงานเทคนิคอื่นๆ
แปลงานด้านทางการแพทย์ เภสัชกร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานแปลเอกสารต่างๆตามความจำเป็น
เอกสารใด ๆ ก็ตามที่ผ่านการรับรองจากทางบริษัทของเรา หากเกิดความผิดพลาด หรือต้องได้รับการแก้ไขใหม่ ทางเราจะจัดการแก้ไขให้ใหม่ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลา ยกหน้าที่การแปลเอกสารให้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างเราดีกว่าค่ะ “ถูกต้อง รวดเร็ว รับผิดชอบ” คือ คำมั่นสัญญาที่เรามอบให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ🙏🙏

อัตราค่าบริการการแปล


รับแปลเอกสาร

 • แปลเอกสารอังกฤษ        เริ่มต้น 150 บาท
 • แปลเอกสารจีน              เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารญี่ปุ่น          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารเกาหลี        เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารอาหรับ        เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารฝรั่งเศส       เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารสเปน         เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารอิตาลี         เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารเยอรมัน       เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารรัสเซีย        เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารอินโดนีเซีย     เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารมาเลย์        เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารดัตช์          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารตากาล็อก      เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารเบงกาลี       เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารโปรตุเกส      เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารฮินดี          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารอูรดู          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารเขมร         เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารลาว          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารพม่า          เริ่มต้น 500 บาท
 • แปลเอกสารเวียดนาม      เริ่มต้น 500 บาท

*********** ภาษาอื่นๆ โปรดติดต่อสอบถาม **********

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นลงตาม Rate


อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน💸💵💴💶💷

บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
แปล/รับรองที่กรมการกงสุล🌍
เอกสารทางราชการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์และเอกสารทางการศึกษาต่างๆ บางครั้งการนำไปใช้ที่ต่างประเทศหลังจากแปลเสร็จแล้วจำเป็นต้องนำไปประทับตราที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางสนง. ยินดีนำเอกสารไปรับรองเนื่องจากสามารถรับรองได้ที่กรมการกงสุลทำให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีความยุ่งยากและเสียเวลาในการเดินทางรวมถึงการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทางบริษัท ยินดีดำเนินการนำเอกสารดังกล่าวไปประทับตราเพื่อความสะดวกสบายของท่านไม่ว่าท่านจะแปลเอกสารกับเราหรือไม่ก็ตามโดยคิดค่าบริการ แล้วแต่พื้นที่ และมีค่าธรรมเนียมในการประทับตรากระทรวง (คิดตามใบเสร็จจริงจากกรมการกงสุล)

บริการรับรองเอกสารที่สถานทูต

แปล/รับรองที่สถานทูต🌎
เอกสารที่ออกจากประเทศ
ที่ประสงค์มาใช้ในประเทศไทยต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นในประเทศไทยก่อน จึงสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารการจดทะเบียน เช่น ใบรับรองโสด โดยเฉพาะ ชาวต่างชาติในกลุ่มเชงเก้น ต้องการจดทะเบียนกับหญิงไทยต้องมีการรับรองดังกล่าว ในทางกลับกันหญิงไทยที่ต้องการทำวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรสไปต่างประเทศจำเป็นต้องการประทับตราที่กรมการกงสุล และ สถานทูตของประเทศทีท่านจะดำเนินการด้านวีซ่าไป ทางเรา ยินดีดำเนินการนำเอกสารดังกล่าวไปประทับตราเพื่อความสะดวกสบายของท่านไม่ว่าท่านจะแปลเอกสารกับเราหรือไม่ก็ตาม โดยคิดค่าบริการ 1,000-2,000 บาท แล้วแต่พื้นที่ และมีค่าธรรมเนียมยึดตามใบเสร็จจริงที่สถานทูตออกให้ เอกสารส่วนใหญ่ที่จำเป็น คือใบรับรองโสด ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองเกิด และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อตามสถานทูตกำหนด ทางเรายินดีให้บริการทุกประเทศทั่วโลก

ติดต่อสอบถาม ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
LINE ID : @travelfriend
Call : 095-2426510,062-9978303.

common ground office Level 1

head Offices at Central World
999/9 Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
02-114-7768, 02-114-7850
https://www.facebook.com


The Hive Thonglor Piman

49,46/9 Klang Alley Khlong Tan Nuea Watthana,Bangkok 10330
Tel.02-114-7768
https://www.facebook.com

Mueang Si Sa Ket branch

348/8 หมู่14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ติดกับ ธนาคารกรุงไทย
(Speak English 095-2426510) (094-6865698)
Line ID:@travelfriend (24hrs)
Email:travelfriendvs@gmail.com
Trading Hours: Mon - Sat 08.30-17.00

www.facebook.com/travelfriend.co.th